webmaster@knappekoppenadministraties.nl

Knap advies #Vraag de TONK aan!

Helaas we zijn er nog niet… Veel zzp’ers hebben het door Covid Knap zwaar te verduren. Kan jij noodzakelijke kosten zoals bijvoorbeeld je woonlasten maar moeilijk of niet meer betalen? Een klein lichtpuntje; de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is in het leven geroepen. Wat houdt de TONK precies in? En waar kan ik deze aanvragen? Lees nu ons Knap advies!

Wat is de TONK?
De TONK is een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten welke in het leven is geroepen voor mensen die kosten hebben zoals woonlasten en deze niet meer kunnen betalen. Deze is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart 2021 aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Zo’n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden van de TONK?
·      Je komt als zzp’er mogelijk voor TONK in aanmerking als je in ieder geval:
·      18 jaar of ouder bent;
·      Aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis;
·      Je woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of jouw vermogen kunt betalen;
·      Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten van te betalen.

Onder woonkosten vallen:
·      Huur of hypotheek;
·      Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
·      Servicekosten;
·      Gemeentelijke belastingen.
Informeer bij jouw gemeente welke woonkosten vallen onder de TONK. Dit kan per gemeente verschillen.

Waar kan je deze regeling aanvragen?
De gemeente waar je woonachtig bent voert deze regeling uit. Dit betekent het volgende:
·      Gemeenten maken verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is.
·      Jouw gemeente controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft en kijkt hiervoor welk deel van de woonkosten uw huishouden zelf nog kan betalen.
·      Jouw gemeente bepaalt hoeveel vermogen u maximaal mag hebben om in aanmerking te komen voor de TONK.
·      Jouw gemeente kan aanvullende voorwaarden vaststellen. Informeer hierover bij jouw gemeente.
·      Jouw gemeente bepaalt vervolgens per individuele aanvraag de hoogte van de TONK-uitkering.

Je kan de TONK maximaal 6 maanden krijgen tot en met juni 2021 en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Meestal mag je de TONK na uitkering geheel houden. Het wordt gezien als een gift. Voor de exacte regels verwijzen wij naar de website van jouw gemeente. Check voor meer info ook de website van de KvK. Uiteraard kan je voor vragen ook bij ons terecht. Mail ons:  info@knappekoppenadministraties.nl